Sorun, sorunda…1980’lerde Yeni Zelandalı iki terapist Micheal White ve David Epson naratif terapi adını verdikleri yöntemle sorunun kişide değil sorunun sorunda olduğunun altını çizer. White ve Epson kişinin sorunlarından ve yıkıcı davranışlarından ayrıştırılmasının tedavide önemli bir adım olduğunu ortaya koymuşlardır. Yazarak şifanın özünde de “problemli insan” ile “problemleri olan insan” arasında net bir ayrım yapmak yatar. “Problemli insan” yoktur. Her insanın birtakım problemleri olabilir. Ancak insanın kendisini problemleriyle etiketlemesi, bir tutması, onlarla bir, bütün olması, zararlı bir öz-kimlik yaratarak hayat kalitesinde ciddi sıkıntılara yol açar.


#MichealWhite #yazı #yazmak #sorunsorunda #şifa #DavidEpson