İyileşe-yazmak neyi amaçlar?İyileşeyazmanın amacı kişiyi problemlerinden soyutlayarak yetileri ve hedefleri doğrultusunda kişiye kılavuzluk etmektir…


#eft #yazı #yazmak #Dönüşüm #duygusalözgürleşmetekniği #şifa